Predaj

Poradenstvo, vzdelávanie a tréningy pre predajcov

Predaj je jedna z najdôležitejších častí každej firmy. Napriek pokroku a v posledných rokoch čoraz prudšiemu rozvoju eshopov, ostáva v segmente B2B osobný predaj nenahraditeľný. Preto je nesmierne dôležité, aby boli predajcovia – obchodní zástupcovia, či manažéri (je jedno ako ich interne nazývate) profesionáli so všetkým čo k tomu patrí.

Osobný predaj je práca s ľuďmi a tá je vždy komplikovaná. Vstupuje do nej veľa externých faktorov ktoré limitujú jednotlivé výkony na úrovni Vašich predajcov v  rôznych formách. Vzťahy v rodine, aktuálna nálada a schopnosť zvládať nepríjemné až krízové životné situácie, vnútorné nastavenie a motivácia človeka, počasie, dopravná situácia či nálada ako osobné faktory, ktoré zamestnávateľ nedokáže ovplyvniť, ale oni ovplyvňujú výkon jeho predajcu a tým aj výkon firmy. Úmyselne som menoval iba faktory, ktoré nie sú na profesionálnej úrovni riešiteľné. Tovaroznalectvo, time management, obchodné zručnosti, predajné techniky, uzatváracie techniky, verbálna a neverbálna komunikácia, klient mix, zvládanie krízových situácií a stresu a schopnosť reagovať na zmeny – tieto oblasti štandardne na profesionálnej úrovni riešiť vieme a riešime.

Predajca musí byť efektívny.

Oblasť vzdelávania obchodných zástupcov a pracovníkov participujúcich na predaji je veľmi komplexná a interdisciplinárna. Naše školenia sú špeciálne koncipované na zlepšovanie schopností v oboch častiach života predajcu ako osobné a profesionálne faktory. S veľkým dôrazom na elimináciu nepriaznivých vplyvov a podporu pozitívnych schopností a zručností predajcov.

Naše školenia sú koncipované tak, aby poskytli komplexné vzdelanie, zručnosti, návyky a správanie a  synergie profesionálneho a osobného života.  Pre účastníkov dávajú najlepšie predpoklady pre efektívne a veľmi úspešné pôsobenie na trhu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *